Dział szkoleń

Nasze szkolenia dostosowujemy do oczekiwań Klientów zarówno pod względem formy,
jak i tematyki. Nie posługujemy się utartymi wzorami, lecz za każdym razem opracowujemy nasz autorski program, dedykowany do konkretnej grupy odbiorców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych Klientów oferujemy szeroki zakres szkoleń.

Przystępna forma przekazu, praca metodą warsztatową, starannie przygotowane materiały szkoleniowe i doświadczona kadra szkoleniowa – to gwarancja efektywnie wykorzystanego czasu i zawodowej satysfakcji.

Od początku 2014 r. angażujemy się w projekty związane z pomocą prawną dla pracujących rodziców, czego efektem jest opublikowany w formie e-booka poradnik „Prawo Pracy dla Rodziców” jak również prowadzimy warsztaty szkoleniowe – z zakresu szeroko rozumianej ochrony rodzicielstwa w świetle aktualnych przepisów prawa – organizowane we współpracy z  Rodzinnym Centrum Położniczym Koala www.koala.krakow.pl/strony,strona,prawo-pracy). Wiedzą i doświadczeniem, nasi specjaliści, wspierają również Program „Campus for Moms”www.mamopracuj.pl/campus-for-moms-mamo-zaloz-z-nami-swoja-firme organizowany przez Google i Entrepreneurs Krakow oraz  portal Mamo Pracuj.

Nowością, którą oferujemy naszym Klientom są cotygodniowe dyżury telefoniczne, gdzie na bieżąco odpowiadamy na pytania i udzielamy porad prawnych.

Kontakt pod nr telefonu:   12 418 38 09

TEMATYKA SZKOLEŃ PRZYGOTOWANYCH I OFEROWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ FRĄCZYK & PARTNERZY:

 • Prawo pracy dla Rodziców, www.koala.krakow.pl/strony,strona,prawo-pracy
 • Kodeks pracy w praktyce przedsiębiorców,
 • Prawo pracy dla kadry menadżerskiej i zarządzającej,
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych,
 • Bezpieczne umowy w obrocie gospodarczym,
 • Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów,
 • Zabezpieczenie transakcji  handlowych oraz skuteczna windykacja,
 • Roszczenia osobiste i majątkowe poszkodowanych,
 • Funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych w obrocie gospodarczym,
 • Prawa autorskie do utworów w obliczu działalności Agencji Reklamowych,
 • Rękojmia i gwarancja –warsztaty dla działów sprzedaży,
 • Warsztaty – aspekty prawne sprzedaży mieszkań w praktyce firmy deweloperskiej,
 • Prawo w nieruchomościach – Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Klauzule abuzywne.
 • Klauzule niedozwolone w Regulaminach portali i sklepów internetowych

Zapraszamy do współpracy;

KONTAKT :  szkolenia@fraczyk.com.pl